Statsraad Lemkhul
STATSRÅD LEMKHUL

749 grt
Built 1914 at Weser, A.G. - Bremen (263)
IMO: 5339248
Foto: Erik Ask


Tilbake til galleri